Logo
Logo

Bli medlem i Borås Kulturskolas Elevkår 2022

Borås Kulturskolas Elevkår har inte skrivit någon presentation ännu.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Riksförbundet Unga Musikanter. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Riksförbundet Unga Musikanter.