Logo
Logo

Bli medlem i Enköping Ksk elev- och föräldraförening 2022

Enköping Ksk elev-och föräldraförening är en lokal RUM-förening i Enköping. Föreningen har sina möten i kulturskolan i Enköpings lokaler och fungerar i övrigt som en elevförening på kulturskolan.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Riksförbundet Unga Musikanter. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Riksförbundet Unga Musikanter.