Logo
Logo

Bli medlem i Kulturskolans Elevförening i Umeå 2023

Alla barn och unga inom Kulturskolan erbjuds att gå med i Kulturskolans barn- och ungdomsförening. Föreningens uppgift är att föra deltagarnas åsikter uppåt i organisationen och komma med förbättringsförslag. Deltagare och grupper inom Kulturskolan har även möjlighet att söka ekonomiskt stöd från föreningen till exempelvis resor eller föreställningar m.m.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Riksförbundet Unga Musikanter. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Riksförbundet Unga Musikanter.