Logo
Logo

Bli medlem i Linköpings Suzukiförening 2024

Linköpings Suzukiförening är en förening vars syfte är att främja suzukiverksamheten på Linköpings Kulturskola samt att öka barnens intresse för att spela genom att bland annat ordna speldagar, konserter och sociala aktiviteter. Medlemmar i Linköpings Suzukiförening kan även delta i läger och speldagar anordnade av övriga suzukiföreningar i Sverige och hela världen. Dessutom blir ni medlemmar i RUM och kan ta del av deras aktiviteter, läger och kursutbud.

Information om medlemsavgift

Linköpings Suzukiförening har för närvarande en medlemsavgift på 450 kr per familj.

För att du ska bli medlem i föreningen krävs det att du:
- Fyller i formuläret för det barn som ska bli medlem. Du kommer till formuläret genom att trycka på "Jag vill bli medlem.." nedan. Du måste göra en anmälan per barn som ska bli medlem.
- Betalar in 450 kr till föreningens plusgiro: 4695946-6. Ange ”Medlemsavgift” samt namn på medlemmar som referens på betalningen
- Meddelar oss via e-mail till kassoren@linkopingsuzuki.se att ni sökt om medlemskap


Kontakta oss om du har frågor: info@linkopingsuzuki.se

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Riksförbundet Unga Musikanter. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Riksförbundet Unga Musikanter.