Logo
Logo

Bli medlem i Mölndals Unga Kulturvänner 2024

Mölndals unga kulturvänner är en stödförening för orkestrar, körer och andra grupper vid Mölndals Kulturskola. Vi hjälper till ekonomiskt och praktiskt vid konserter, resor, läger, intensivdagar och andra arrangemang.
Föreningens verksamhet präglas av ett gott samarbete mellan föräldrar, orkesterledare, elever och andra stödjande musikvänner.
Genom att hjälpas åt med praktiska arrangemang arbetar vi för att medverka till Kulturskolans positiva utveckling. Tillsammans jobbar vi för att bidra till gemenskap, engagemang, spelglädje och musikalisk utveckling!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Riksförbundet Unga Musikanter. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Riksförbundet Unga Musikanter.