Logo
Logo

Bli medlem i Musik I Fristad 2024

Musik i Fristad är en ideell förening som har som mål att främja ett aktivt musicerande bland ungdomar bosatta i Fristad med omnejd (f.d. Fristad Kommundel). Föreningen har ett nära samarbete med Kulturskolan, musikens hus i Fristad, och fungerar som en stödförening till den verksamhet som bedrivs där. Styrelsen består till största delen av föräldrar till barn och ungdomar som är aktiva inom musikskolan.

Information om medlemsavgift

För att bli medlem i MIF registrerar du eleven via länken och betalar in medlemsavgiften via swish eller BG 5028-9420. Ange namn på spelande elever i meddelandet. Medlemsavgiften är 200 kr/familj/år. Tack för att du blir medlem!

123 - 092 94 06

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Riksförbundet Unga Musikanter. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Riksförbundet Unga Musikanter.