Logo
Logo

Tónlek 2022 - Nordic Week for Strings

(Läs på svenska nedanför den engelska texten)

62263b81d43dc-tnlekaffisch2png.png

Info in english

For you who are between 9-20 years old and play a string instrument at any level.

Every day will contain:

 • Playing in 2 different orchestras (one orchestra for everyone and one based on knowledge)
 • Individual lessons (or two and two for the younger ones)
 • Free play and game
 • Cool meetings
 • Focus on Nordic classical and trad/folk music
 • Concerts
 • Experience of the Swedish summer

The week will also contain

 • Workshops
 • Secret events
 • Networking
 • New friends - maybe for life?

Price list

Participants 9-20 years from Sweden: 6 000 SEK Participants 9-20 years from Sweden and member in RUM: 5000 SEK

Participants from the other Nordic countries 9-20 years: 4 200 SEK

Adult to children / youth: 3 900 SEK

 

Info på svenska

För dig som är mellan 9-20 år och spelar ett stråkinstrument på vilken nivå som helst:

Varje dag kommer att innehålla

 • Orkesterspel i 2 orkestrar (en orkester för alla och en nivåindelad orkester)
 • Enskilda lektioner (eller två och två för de yngre)
 • Lek
 • Häftiga möten
 • Umgänge
 • Fokus nordisk konst- och folkmusik
 • Konserter
 • Upplevelse av den svenska sommaren

Veckan kommer dessutom att innehålla

 • Workshops
 • Hemliga händelser
 • Nätverkande
 • Nya vänner – kanske för livet?

Kostnad

Deltagare 9-20 år från Sverige: 6 000 SEK Deltagare 9-20 år från Sverige och RUM-medlem: 5 000 SEK

Deltagare från övriga Norden 9-20 år: 4 200 SEK

Medföljande vuxen till barn/ungdom: 3 900 SEK

Tid

Söndag 2022-07-31 14:00
till och med
Lördag 2022-08-06 11:20

Plats

Vara Folkhögskola, Torggatan 41, 534 32 Vara, Västra Götaland, Sweden

 

96 km from Gothenburg

One can travel by train to Vara. It is a 5 minutes walk from the railway station to Vara Folkhögskola.

Det går att resa med tåg till Vara. 5 min promenad från Vara Järnvägsstation till folkhögskolan. 

 

Anmälningsformulär

Anmäl dig senast: 2022-07-01 23:30

Entré

Skriv namn, telefonnummer, email och vilken relation ni har (t.ex. mamma, make, etc.) Please write name, phone number, email and in what way you are related (mother, husband, etc.)

Har du någon allergi vi behöver känna till? Do you have any allergies we need to know about?

T.ex. vegetarian, ej fläsk, matallergier, osv. For example vegetarian, no pork, food allergies, etc.

Vilket stråkinstrument spelar du? What string instrument are you playing?

Hur många år har du spelat ditt stråkinstrument? For how many years have you been playing?

Vilket var det senaste stycket eller den senaste låt som du har övat på? Which tune/piece did practice recently?

Till vem är du medföljande vuxen? Which youth participant are you accompanying to Tónlek?

Har du något önskemål om vem du vill dela rum med? Do you have any wishes about with whom you want to share room?

Behöver du någon slags tillgänglighetsanpassning? Om ja, vad? Do you need some kind of accessibility adaptation? If so, what?

Är det något annat vu behöver veta om dig? (T.ex. sjukdom, övriga upplysningar) Is there anything else we need to know about you? (eg. diseases, other information)

Vi kommer att fotografera och eventuellt filma under veckan. Godkänner du att bilder och filmer på dig kan komma att användas i RUM:s, NYSS, Vara Folkhögskolas och bidragsgivares sociala medier, webb samt kommande trycksaker? During the week pictures and videoshots will be made. Do you agree that photos and videos of you may be used in RUM's, NYSS', Vara Folkhögskola's and financial contributors' social media, web and future printed products?

Tónlek-tinget är anmälda deltagare som kommer att träffas ett antal gånger inför lägret för att vara med och bestämma vad lägret ska innehålla. Det kan t.ex. handla om kvällsaktiviteter, vilka låtar orkestrarna ska spela, val av workshops. Träffarna kommer att ske digitalt. Vill du vara med i Tònlek-tinget? Tónlek-tinget is a group of Tónlek-participants who will meet a number of times before the week starts. Tónlek-tinget decide content of the week together with the project leaders. Tónlek-tinget can for instance decide evening activities, which tunes the orchestras will play and choice of workshops. The meetings will take place digitally. Do you want to be part of Tónlek-tinget?