Logo
Logo

Bli medlem i ÖKEN 2021

ÖKEN är Östersunds Kulturskolas Elevförening. ÖKEN är en del av RUM, Riksförbundet Unga Musiker, som anordnar läger, kurser och konserter i hela landet. RUM ger också ut tidningen Rumba med reportage om unga musiker och info om alla aktiviteter.

Som medlem i ÖKEN kan man få ett stipendium eller ansöka själv för ett speciellt ändamål (kurs, musikläger, köp av instrument mm). ÖKEN delar ut stipendier på ca 10-15000 kr varje år.

Eftersom man också är medlem i RUM, kan man delta i alla aktiviteter som Riksförbundet anordnar.

Det kostar inget att vara medlem i ÖKEN. En styrelse leder arbetet i ÖKEN, den väljs på årsmötet dit alla medlemmar bjuds in.

Gå med i ÖKEN och RUM du med, och få möjlighet till ett rikare musikliv!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2021. Du ansluts också till Riksförbundet Unga Musikanter. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Riksförbundet Unga Musikanter.