Logo
Logo

Bli medlem i Föreningen Artisten Support 2022

Artisten Support stöttar eleverna på Vellinge kulturskola Artisten på olika sätt. Det kan vara att ordna fika på en lång övningsdag eller ekonomiskt stöd till läger eller konsert- och utställningsbesök.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Riksförbundet Unga Musikanter. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Riksförbundet Unga Musikanter.