Logo
Logo

Bli medlem i SuzukiLinné 2024

Välkommen till föreningen SuzukiLinné. Vi är en fristående, ideell förening i Kulturskolan City i Göteborg för musikutövare enligt Suzuki-metodiken med syfte att:
- stödja och främja verksamheten i den kommunala Kulturskolan
- stimulera våra barns musikaliska intresse och utveckling
- verka för ökad social och musikalisk samvaro, till exempel genom att anordna spelläger, konserter, speldagar och resor
- främja kontakten med andra Suzuki-grupper och föreningar inom och utom Sverige

Information om medlemsavgift

Sätt in medlemsavgiften på SuzukiLinnés plusgirokonto 190 277-4.

Du kan välja mellan två olika nivåer på ditt medlemskap:

Grundmedlemskap kostar 150 kr per familj och år. Du får rabatt på våra egna arrangemang, och dessutom ingår medlemskap i RUM (Riksförbundet Unga Musikanter), med deras läger mm.

Utökat medlemskap kostar 500 kr per familj och år. Då ingår även medlemskap i Svenska Suzukiförbundet (350 kr), vilket innebär att du får möjlighet att åka på både nationella och internationella Suzukiläger. Du får också den digitala tidningen SuzukiNytt.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Riksförbundet Unga Musikanter. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Riksförbundet Unga Musikanter.