Logo
Logo

Kulturskolans Elevförening i Umeå

Alla barn och unga inom Kulturskolan erbjuds att gå med i Kulturskolans barn- och ungdomsförening. Föreningens uppgift är att föra deltagarnas åsikter uppåt i organisationen och komma med förbättringsförslag. Deltagare och grupper inom Kulturskolan har även möjlighet att söka ekonomiskt stöd från föreningen till exempelvis resor eller föreställningar m.m.

Verksamhetsgrenar: Kultur

Antal medlemmar
2024: 79
2023: 1025
2022: 177
Förtroendevalda 2023
Styrelse
Ordförande: Jonatan Widmark
Ledamot: Aaron Okunade Lundin
Ledamot: Ellen Robertsson
Ledamot: Hedvig Skog
Ledamot: Henrik Sjöberg
Ledamot: Naima Smedengren
Ledamot: Tilde Viksten Liström
Suppleant: Markus Asplund
Revisorer
Revisor: Ylva Eiderbrant
Revisorssuppleant: Beatrice Hammar
Valberedare
Valberedare, samma: Jenny Forslund
Valberedare: Emma Skog